Medlemsforeninger i Egedal Kulturelt Samråd

I forb. med omlægning af kommunens Foreningsregister i januar 2023, blev foreningerne tildelt en Foreningskategori og en Kundekategori.

EKS anser alle foreninger, der opfylder kriterierne i EKS’ vedtægter, for at være EKS medlemsforeninger:

  • Foreningerne skal have et kulturelt formål
         dvs. I Foreningsregistret skal Foreningskategori være "Kulturforeninger/ kulturelle foreninger"
  • Foreningerne skal være godkendt af kommunen som værende folkeoplysende
         dvs. I Foreningsregistret skal Kundekategori være "Godkendt folkeoplysende forening - tilskudsberettiget"

EKS medlemsforeninger pr. 14.01.2024

Foreningsnavn

Web

Afghansk Kultur Forening Nordsjælland

Asiatisk Forening Egedal

Botts Jazz and Blues Band

Dansk Afghansk Fællesskab

Danske Slægtsforskere Egedal

https://slaegt.dk/egedal

Det Tredje Krydderi

Egedal Bands Støtteforening

https://www.facebook.com/groups/egedalbands

Egedal Contradance

Egedal Jagthorn

Egedal Kulturelt Samråd

Egedal Whistklub

EMUSOs Støtteforening

https://www.egedalmusikogkulturskole.dk/om-os/stoetteforeninger

Eritrean Folk Forening

Foreningen Mellem Floderne

Foreningen Norden Egedal Lokalafdeling

https://egedal.foreningen-norden.dk

Foreningen til Vinens Fremme

Ganløse Musikforening

Klub 31

Kunstnerkælderen

https://www.kunstner-kaelderen.dk

Ledøje-Smørum Historisk Forening

https://www.lshist.dk

Ledøje-Smørum kunstforening

https://www.lskunst.dk

Ledøje-Smørum Lokalarkiv

http://egedalarkiverogmuseum.dk/index.php/ledoje-smorum/ledoje-smorum-lokalarkiv

Ledøje-Smørum Musikforening

https://lsmusikforening.dk

M/K gruppen

Multikultur i Egedal

Musikforeningen TMB

http://www.tmb-musik.dk

Musikfællesskabet

Musikskolens Venner Egedal

Slagslunde-Klubben

https://www.slagslunde-klubben.dk

Slagslundekoret

StarDust SwingBand

Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub

https://www.stenlosebornefilmklub.dk

Stenløse Historiske Forening

http://stenlosehistorie.dk

Stien fra fjord til sund

Syforeningen af 1986

Ta' tråden op

Thorvald Larsen Selskabet

https://thorvaldlarsenselskabet.dk

Trykfoden

http://www.trykfoden.dk

Veksø Amatør Teater

http://www.vat85.dk

Veksø By Arrangementer

Ølstykke etniske kultur og idrætsforening

Ølstykke Historiske Forening

http://olstykkehistorisk.dk

Østsjællands Harmonika Orkester

http://www.østsjællandsharmonikaorkester.dk