Egedal Kulturelt Samråd

Nyt fra EKS, 28.08.2021
En udskudt ordinær generalforsamling vil blive afholdt torsdag d. 30. september kl. 19:30 i Veksø Multihal, Gl. Hovevej 14, Foreningslokalet på 1. sal.
Bestyrelsens 5 medlemmer er villige til genvalg, men der skal vælges nogle suppleanter.
Nye vedtægter skal godkendes på generalforsamlingen. Se under Vedtægter

I Egedal Kommune er der tre paraplyorganisationer, der repræsenterer kommunens mange foreninger:

  • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (spejdere) - BUS
  • Egedal IdrætsFællesskab - EIF
  • Egedal Kulturelt Samråd - EKS

Paraplyorganisationerne i Egedal Kommune er med til at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og kommunen. 
Læs mere på Egedal Kommunes hjemmeside.

Egedal Kulturelt Samråd repræsenterer de kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune og er 
kommunens samarbejdspartner i kulturelt relaterede opgaveløsninger.

Egedal Kulturelt Samråd medvirker til

  • at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal Kommune
  • at være opmærksom på og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale og 
           statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet
  • at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet
  • at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og / eller i samarbejde mellem de kulturelle foreninger i Egedal Kommune

Bak op om EGEDAL KULTURELT SAMRÅD    … vi bliver hørt i kommunen!

Ønsker du yderligere information om Egedal Kulturelt Samråd, kan du kontakte formand Jørgen Storm, stormto(o)hotmail.com*

 *erstat (o) med @