Egedal Kulturelt Samråd

Nyt fra EKS, 01.12.2020
Ordinær generalforsamling planlagt til afholdelse tirsdag den 17. marts 2020 blev pga. corona virus udsat. 
Pga. covid-19 situationen har det ikke været muligt afholde generalforsamlingen siden.
På et bestyrelsesmøde i november 2020 blev det besluttet, at der først bliver afholdt generalforsamling i marts 2021, hvor den ordinære generalforsamling normalt afholdes.
På bestyrelsesmødet blev sammensætningen af bestyrelsen ændret. Se menupunktet Bestyrelse.
Nye vedtægter skal godkendes på generalforsamlingen. Se under Vedtægter

I Egedal Kommune er der tre paraplyorganisationer, der repræsenterer kommunens mange foreninger:

  • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (spejdere) - BUS
  • Egedal IdrætsFællesskab - EIF
  • Egedal Kulturelt Samråd - EKS

Paraplyorganisationerne i Egedal Kommune er med til at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og kommunen. 
Læs mere på Egedal Kommunes hjemmeside.

Egedal Kulturelt Samråd repræsenterer de kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune og er 
kommunens samarbejdspartner i kulturelt relaterede opgaveløsninger.

Egedal Kulturelt Samråd medvirker til

  • at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal Kommune
  • at være opmærksom på og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale og 
           statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet
  • at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet
  • at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og / eller i samarbejde mellem de kulturelle foreninger i Egedal Kommune

Bak op om EGEDAL KULTURELT SAMRÅD    … vi bliver hørt i kommunen!

Ønsker du yderligere information om Egedal Kulturelt Samråd, kan du kontakte formand Jørgen Storm, stormto(o)hotmail.com*

 *erstat (o) med @