Vedtægter for Egedal Kulturelt Samråd

Beretninger og referater

Addendum til referat fra generalforsamling 2017:
Ved generalforsamlingen i maj 2017 var det ikke muligt at få valgt 6 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen blev bemyndiget til at supplere sig selv.
Efterfølgende er Jørgen Storm trådt ind i bestyrelsesmedlem.