Egedal Kulturelt Samråd

I Egedal Kommune er der tre paraplyorganisationer, der repræsenterer kommunens mange foreninger:

  • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (spejdere) - BUS
  • Egedal IdrætsFællesskab - EIF
  • Egedal Kulturelt Samråd - EKS

Paraplyorganisationerne i Egedal Kommune er med til at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og kommunen.
Læs mere på Egedal Kommunes hjemmeside.

Egedal Kulturelt Samråd repræsenterer de kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune og er
kommunens samarbejdspartner i kulturelt relaterede opgaveløsninger.

Egedal Kulturelt Samråd medvirker til

  • at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal Kommune
  • at være opmærksom på og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale og
           statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet
  • at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet
  • at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og / eller i samarbejde mellem de kulturelle foreninger i Egedal Kommune

Bak op om EGEDAL KULTURELT SAMRÅD    … vi bliver hørt i kommunen!

Ønsker du yderligere information om Egedal Kulturelt Samråd, kan du kontakte formand Susan Kielstrup pr. e-mail: bjasus@oncable.dk.

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING
i Egedal Kulturelt Samråd

torsdag den 17. maj 2018 kl. 19.00 i Stenløse Kulturhus
Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse
(i lokalet "Lille Scene" - tidl. byrådssal)

Dagsorden iflg.vedtægterne. Se under Vedtægter og referater.