Egedal Kulturelt Samråd

I Egedal Kommune er der tre paraplyorganisationer, der repræsenterer kommunens mange foreninger:

  • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (spejdere) - BUS
  • Egedal IdrætsFællesskab - EIF
  • Egedal Kulturelt Samråd - EKS

Paraplyorganisationerne i Egedal Kommune er med til at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og kommunen.
Læs mere på Egedal Kommunes hjemmeside.

Egedal Kulturelt Samråd repræsenterer de kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune og er
kommunens samarbejdspartner i kulturelt relaterede opgaveløsninger.

Egedal Kulturelt Samråd medvirker til

  • at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal Kommune
  • at være opmærksom på og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale og
       statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet
  • at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet
  • at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og / eller i samarbejde mellem de kulturelle foreninger i Egedal Kommune

Bak op om EGEDAL KULTURELT SAMRÅD    … vi bliver hørt i kommunen!

Ønsker du yderligere information om EKS, kan du kontakte formand Susan Kielstrup pr. e-mail: bjasus@oncable.dk.

Egedal for alle messen

Egedal Kulturelt Samråd (EKS) havde en stand på Egedal for alle messen 2016.
Flere kulturelle foreninger, der ikke selv havde mulighed for at bemande en stand, kunne fremlægge deres materiale på EKS' stand.
Susan Kielstrup, formand for EKS, var primus motor i standen.
Klik her for at se flyeren i stor størrelse.

   

Se beretning og referat fra generalforsamling 2016 under Vedtægter.
Se bestyrelse under Bestyrelse.