Egedal Kulturelt Samråd

I Egedal Kommune er der tre paraplyorganisationer, der repræsenterer kommunens mange foreninger:

  • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (spejdere) - BUS
  • Egedal IdrætsFællesskab - EIF
  • Egedal Kulturelt Samråd - EKS

Paraplyorganisationerne i Egedal Kommune er med til at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og kommunen.
Læs mere på Egedal Kommunes hjemmeside.

Egedal Kulturelt Samråd repræsenterer de kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune og er
kommunens samarbejdspartner i kulturelt relaterede opgaveløsninger.

Egedal Kulturelt Samråd medvirker til

  • at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal Kommune
  • at være opmærksom på og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale og
           statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet
  • at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet
  • at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og / eller i samarbejde mellem de kulturelle foreninger i Egedal Kommune

Bak op om EGEDAL KULTURELT SAMRÅD    … vi bliver hørt i kommunen!

Ønsker du yderligere information om EKS, kan du kontakte formand Susan Kielstrup pr. e-mail: bjasus@oncable.dk.

Nyt, marts 2017
Egedal Kommune har et foreningsregister, som EKS har konstateret er forældet og forkert for adskillige af de kulturelle voksenforeninger, som ligger indenfor EKS's område.
Bestyrelsen i EKS har påtaget sig at tjekke og ajourføre foreningsregisteret. Derfor sender vi i øjeblikket mails ud til de foreninger, vi kender e-mail adressen på.