Egedal Kulturelt Samråd

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 9. april 2019 kl. 19.00 i Stenløse Kulturhus
Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse (i lokalet "Lille Scene" - tidl. byrådssal)
Alle kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune opfordres til at møde op med en eller flere repræsentanter.

Indkaldelsen blev udsendt den 17. marts til den sidst kendte mailadresse for de kulturelle foreninger. Se link til indkaldelsen og se link til formandens beretning nedenfor.

Hvis der er en kulturel forening i Egedal Kommune, der IKKE har modtaget indkaldelsen, så send venligst en mail til bestyrelsen@egedalks.dk.
Der vil blive fremsat forslag til vedtægtsændringer. Se link til ændringsforslag nedenfor, dels med markering af ændringer, og dels forslag til den endelige udgave.

Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indleveret til bestyrelsen senest en uge før afholdelse af generalforsamlingen. Send mail til bestyrelsen@egedalks.dk.

I Egedal Kommune er der tre paraplyorganisationer, der repræsenterer kommunens mange foreninger:

  • Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd (spejdere) - BUS
  • Egedal IdrætsFællesskab - EIF
  • Egedal Kulturelt Samråd - EKS

Paraplyorganisationerne i Egedal Kommune er med til at styrke samarbejdet mellem foreningslivet og kommunen. 
Læs mere på Egedal Kommunes hjemmeside.

Egedal Kulturelt Samråd repræsenterer de kulturelle voksenforeninger i Egedal Kommune og er 
kommunens samarbejdspartner i kulturelt relaterede opgaveløsninger.

Egedal Kulturelt Samråd medvirker til

  • at sikre de lokale kulturelle foreninger størst mulig indflydelse på kulturlivet i Egedal Kommune
  • at være opmærksom på og i muligt omfang informere foreningerne om kommunale, regionale og 
           statslige tiltag, der kan være af speciel interesse for kulturlivet
  • at løse opgaver af fælles interesse for kulturlivet
  • at anspore til fælles kulturelle tiltag på tværs af og / eller i samarbejde mellem de kulturelle foreninger i Egedal Kommune

Bak op om EGEDAL KULTURELT SAMRÅD    … vi bliver hørt i kommunen!

Ønsker du yderligere information om Egedal Kulturelt Samråd, kan du kontakte formand Susan Kielstrup, bjasus@oncable.dk.